Te osoby, które zdecydują się wykupić ubezpieczenie własnego majątku lub ubezpieczenie cywilne w życiu prywatnym, zwykle są lepiej zabezpieczone w momencie wystąpienia różnego rodzaju szkód i zdarzeń losowych – tych spowodowanych przez siebie i tych, które się im przydarzyły.Jednak w pewnych sytuacjach, takich jak wspomniane szkody górnicze, odszkodowanie uzyskamy nie z własnej firmy ubezpieczeniowej, lecz bezpośrednio od kopalni, która przyczyniła się do powstania tego typu szkód. Zatem w praktyce nie musimy posiadać własnego ubezpieczenia, ponieważ to nie z niego wypłacone będzie nam ewentualne odszkodowanie. Taka sama sytuacja dotyczy również innych zdarzeń. Przykładem może być zalanie mieszkania przez sąsiada – nie musimy być ubezpieczeni, by otrzymać odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, wystarczy, że takie ubezpieczenie posiada sąsiad (gdy nie ma, będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni). Warto również pamiętać, że ubezpieczyciele chętnie sprzedają polisy od tzw. zdarzeń losowych: powodzi, pożaru czy też kradzieży. Jednak jeśli chodzi o szkody górnicze, chyba nie ma firm ubezpieczeniowych, które ubezpieczają od ryzyka wystąpienia tego typu strat. W tym przypadku oczywiste jest bowiem, że koszt ich pokrycia ciąży na kopalni, która swoją działalnością przyczyniła się do ich powstania.