Wiadomym jest, że wiele prac w warsztacie samochodowym dotyczy podwozia pojazdu. Nie rzadko jest też tak, że tylko stamtąd można się dostać do niektórych podzespołów. Z tego wynika, że musi istnieć możliwość dostania się do takiego podwozia, a także możliwość manewrowania przy nim. Wówczas to najczęściej niezbędny okazuje się tu podnośnik. O ile lewarek też jest pewną formą takiego urządzenia, to jednak wystarcza jedynie do zmiany koła. Przy bardziej poważnych pracach trzeba skorzystać z bardziej zaawansowanej konstrukcji.

Można tutaj skorzystać z kilku rozwiązań. Jednym z nich jest wjazd na rampę, spod której wykonuje się konkretne czynności. Jednakże niekiedy pojazd jest unieruchomiony. Wówczas to jedynie podnośnik warsztatowy może okazać się pomocny. Można rozróżnić wiele rodzajów takich podnośników. Przeważnie jednak mowa tu jest o tych urządzeniach, które to posiadają odpowiednie widełki, lub inne elementy zdolne unieść pojazd na dowolną wysokość, z zachowaniem pewnej granicy. Taki podnośnik unosi auto od spodu, a zatem nie ma tu mowy o jakichś chwytakach, sięgających do maski z góry. Podnośnik taki tak musi być skonstruowany, by można się dostać pod auto.

Wyróżnić tu można podnośniki ze wspomnianymi widełkami, jak również te przypominające mechanizmy nożycowe. Mogą to być także ruchome szyny zdolne poruszać się po pionowej płaszczyźnie. Urządzenia tego typu, jak właśnie podnośnik powinny podnosić auto tak w całości równolegle do podłoża, jak i tylko częściowo, przykładowo jedynie przód lub tył, kiedy to pojazd jest uniesiony pod określonym kątem tylko z jednej strony. Podnośniki takie są alternatywą dla kanałów.