Od 1 lipca 2015 roku właściciele firm, którzy korzystają z samochodów osobowych zarówno w pracy jak i poza nią, mają podczas tankowania możliwość odliczenia od faktury połowę wartości zapłaconego VAT-u. Wcześniej możliwość takich odliczeń obejmowała wszelkie aspekty eksploatacyjne (włącznie z zakupem pojazdu) wyjąwszy koszty samego paliwa. Odliczanie VAT od paliwa to tylko eden z wielu przykładów towarów o tak zwanym odwrotnym mechanizmie obciążania.

Karuzela budżetowi nie służy

Mechanizm odwrotnego obciążania stosowany był wcześniej dla takich towarów jak miedź, złom czy stal. Od 1 lipca 2015 dodane do tej listy zostały cynk, cyna, aluminium, złoto w postaci surowca oraz sporo innych, w tym sprzęt elektroniczny taki jak telefony komórkowe, tablety czy notebooki. Odwrotne obciążanie oznacza, że VAT zapłacony oraz VAT należny rozliczany jest nie przez sprzedającego, a przez nabywcę. Rolą takiego mechanizmu jest ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami z tytułu VAT przez sprzedawców.

odliczanie vat od paliwa

Dodanie kolejnych wyrobów do listy odwrotnie obciążanych ma na celu zwiększenie jego skuteczności. Na szczęście w przypadku sprzętu elektronicznego obowiązuje klauzula o odwrotnym rozliczeniu dopiero po przekroczeniu kwoty 20 tysięcy PLN. Odliczanie VAT od paliwa nie jest objęte dodatkowymi klauzulami dotyczącymi wartości sprzedanej.

Skąd takie zmiany

W stosunku do poprzednich przepisów problemem okazały się pojazdy nie służące stricte do celów służbowych, lecz te, które wykorzystywane były zarówno w pracy jak i prywatnie. Poprzednia ustawa narzucała konieczność posiadania świadectwa homologacji aby możliwe było odliczenie VAT od faktury za zakup paliwa. Ustawa z roku 2015 wniosła wiele poprawek do opracowanej rok wcześniej, która wprowadzała generalną zasadę odliczania 50% kwoty podatku VAT zawartego w cenie nabywanego paliwa. Wyjątkiem w tego typu rozliczeniach stały sie od 2015 roku pojazdy, które wykorzystywane są wyłącznie do celów zwolnionych z podatku VAT lub jemu nie podlegających. Pełne odliczanie VAT od paliwa możliwe jest zaś w przypadku pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony (nie zgłaszanych na VAT-26), pojazdów zgłaszanych na VAT-26, pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży, sprzedaży lub najmu, jeśli taka sprzedaż lub najem stanowi przedmiot działalności podatnika, a także w przypadku pojazdów specjalnych takich jak van lub pojazd o otwartej części do przewozu ładunków, pojazd umożliwiający przewóz co najmniej 10 osób, żuraw samochodowy, chłodziarka, agregat prądotwórczy, koparka, ładowarka lub inny pojazd z dokumentami określającymi jego przynależność do grupy pojazdów specjalnych.