Każdy, kto choć raz był uczestnikiem kolizji drogowej, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek samochodowy. Maksymalny czas składania stosownych dokumentów wynosi 3 lata od momentu zdarzenia.

 

Jeśli wskutek doznanego wypadku nastąpiła śmierć lub ciężkie obrażenia, wówczas okres ten ulega wydłużeniu do lat 20. Poszkodowany po wypłatę odszkodowania za wypadek samochodowy może zgłosić się w firmie ubezpieczeniowej sam albo też zlecić wszystkie formalności kancelariom prawnym zajmującym się tego rodzaju sprawami. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni od zgłoszenia kolizji mają obowiązek wypłaty należnego świadczenia. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy formalności nieco się wydłużają. Czy w takim razie jest to równoznaczne z utratą jego wypłaty? Nie, w takim przypadku odszkodowanie za wypadek samochodowy  powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia złożenia ostatecznych wyjaśnień, ale nie później niż 90 dni od daty, w której została zgłoszona szkoda, o ile w tej sprawie nie zostało wszczęte postępowanie karne albo cywilne.