Systematyczny wzrost liczby firm, których właściciele decydują się na nawiązanie stałej współpracy z kancelariami, których specjalnością jest obsługa prawna przedsiębiorstw, jest zauważalny już od dłuższego czasu, coraz rzadziej zgadzamy się więc z osobami, które próbują utożsamiać zjawisko tego typu z krótkotrwałą tendencją. Pojawia się przy tym pytanie o to, co sprawia, że obsługa prawna firm cieszy się tak dużym powodzeniem i czy rzeczywiście duży wpływ na utrzymywanie się tego trendu ma to, że kancelarie adwokackie stawiają na nowe środki przekazu takie, jak promocja w Internecie.


Rzeczywiście, nie można nie dostrzec tego, że kancelarie coraz lepiej radzą sobie z działaniami marketingowymi, a ich pracownicy dość sprawnie operują nowymi sposobami komunikowania się z klientami. Gdyby jednak promocja w Internecie była jedynym argumentem przemawiającym za korzystaniem z obsługi prawnej przez firmy, z pewnością mielibyśmy do czynienia z modą być może gwałtowną, ale na pewno – krótkotrwałą. Nie da się jednak ukryć, że mamy do czynienia z zagadnieniem znacznie bardziej złożonym, okazuje się bowiem, że nowe formy promocji skłoniły firmy do wyboru rozwiązania, które jest niezwykle opłacalne z ich punktu widzenia.